Thị trường giảm sút, bạn làm nhiều thứ và doanh thu vẫn không quay lại như trước, nhưng thử bạn không làm gì, thì có thể bạn còn không có được lượng doanh thu hiện có.

Thị trường giảm sút, nhưng không vì nó giảm thì mình đứng yên, vì nếu bạn đứng yên thì bạn sẽ “rơi” theo thị trường.

Làm kinh doanh thì cũng giống như trồng cây, bạn gieo hạt, bạn chăm sóc, và cần thời gian thì cây mới lớn, rồi ra quả, chăm quả, quả chín, bạn thu hoạch và có lợi nhuận. Nhưng trồng cây thì không phải lúc nào cũng được mùa. Nhưng nếu bạn không trồng cây thì không có cái quả nào để thu hoạch hết.

Mỗi giai đoạn khác nhau trên hành trình “trồng cây” của bạn, thì bạn phải có những “biện pháp” phù hợp. Ví dụ, trồng cây ngắn ngày để nuôi cây dài ngày, không bán được giá cao thì bán giá thấp để có tiền làm vụ tiếp theo, không phải giai đoạn thu hoạch thì mình đi chăm gốc bón phân.

Và tất cả mọi hoạt động của bạn đều cần có nguồn lực. Nguồn lực thì đến từ tích luỹ từ trước, vay mượn, sự đóng góp … Và dù nguồn lực có đến từ đâu, thì nếu không có thì bạn không thể làm gì được.

Và có 2 điều tác động lên việc kinh doanh của bạn mà bạn không thể can thiệp được, thì hãy hiểu nó và chấp nhận nó, đó là “thị trường” và “thời gian”. Bạn kinh doanh trong thị trường, bạn chịu tác động của thị trường đó, bạn không thể bự hơn thị trường được. Tương tự với thời gian, bạn không thể thay đổi thời gian được, những gì cần đợi là bạn phải đợi.

Trong kinh doanh, hãy tập trung vào những điều bạn có thể can thiệp và chuẩn bị, đừng để bị “ảnh hưởng” quá nhiều đến những điều mình không thể thay đổi. Bạn có kế hoạch, dự báo, có chuẩn bị trước cho các tình huống có thể xảy ra, thì càng giảm thiểu được rủi ro mà doanh nghiệp sẽ gặp phải.

FnB Consulting chuyên tư vấn vận hành, tư vấn mô hình kinh doanh, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, tư vấn mở - setup Nhà hàng, Quán cafe.

Write A Comment