FnB Consulting là đơn vị tư vấn giảm thiểu rủi ro đầu tư, set-up chuyên môn F&B và tư vấn vận hành kinh doanh quán cafe, nhà hàng.

FnB Consulting có đội ngũ nhân sự chuyên môn và các đối tác có kinh nghiệm trong vận hành kinh doanh ngành F&B, để giúp chủ đầu tư giảm thiểu tối đa rủi ro khi tham gia vào ngành F&B. FnB Consulting giúp chủ đầu tư set-up mô hình kinh doanh F&B và tư vấn vận hành kinh doanh F&B phù hợp với điều kiện, khả năng của chính chủ đầu tư.

FnB Consulting tin rằng sứ mệnh của mình là hỗ trợ các chủ đầu tư ngành F&B vững tâm kinh doanh với sự đồng hành tư vấn của chuyên gia F&B.