FnB Consulting chuyên tư vấn kinh doanh cho nhà hàng, tư vấn kinh doanh cho quán cafe với chuyên gia F&B nhiều kinh nghiệm và đã tư vấn cho các nhà hàng, chuỗi nhà hàng, cafe.

FnB Consulting cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh gồm:

  • Tư vấn quản trị, lãnh đạo và định hướng hoạt động kinh doanh để tăng trưởng bền vững cho nhà hàng, quán cafe.
  • Rà soát hoạt động kinh doanh và vận hành quán cafe, nhà hàng. Tìm nguyên nhân cải thiện hoạt động kinh doanh và hướng khắc phục.
  • Tư vấn tái cấu trúc mô hình kinh doanh theo hướng quản trị hiệu quả để tăng doanh thu.
  • Tư vấn concept, định vị thương hiệu, tái cấu trúc menu, định giá menu phù hợp với thị trường để cái thiện việc kinh doanh.
  • Tư vấn quy trình vận hành, cải thiện hoạt động vận hành nhà hàng và quán cafe hiệu quả.
  • Tư vấn món trong menu, set-up món trong menu, chuyển giao quy trình nấu món và bảo quản nguyên liệu để phát triển menu.
  • Tư vấn cơ cấu nhân sự, tuyển dụng nhân sự, chính sách nhân sự trong nhà hàng và quán cafe.
  • Tư vấn hoạt động kinh doanh để bảo đảm tăng trưởng kinh doanh. (Gói 3 tháng)

Nếu quý khách hàng cần tư vấn mở quán cafe, nhà hàng xin liên hệ:
03 88 44 60 66 hoặc nhắn tin cho FnB Consulting.