FnB Consulting tham gia tư vấn F&B cho các dự án kinh doanh nhà hàng, kinh doanh cà phê với quy mô doanh thu lên đến 1,6 tỷ / tháng.

Contents

Các dự án F&B: Tư vấn tái cấu trúc mô hình kinh doanh, thương hiệu và vận hành cho nhà hàng

Các dự án F&B: Tư vấn mô hình kinh doanh, set-up, phát triển thương hiệu quán cà phê

Các dự án F&B: Đào tạo kinh doanh và vận hành cho Ban Giám Đốc Điều Hành